Szolgáltatásaink - Závecz Research Piac- és Társadalomkutató IntézetTELEBUS

A ZRI Závecz Research havi rendszerességgel indít telefonos omnibuszt (TELEBUS), amelyre Ön is felteheti kérdéseit. A telefonos omnibusz olyan lakossági közvélemény-kutatás, amelyben egy kérdőíven több megrendelő egyszerre szerepelteti a kérdéseit, ezért rendkívül költséghatékony.
A TELEBUS az ország felnőtt népességét reprezentáló mintán készül, 1000 fő megkérdezésével.
TELEBUS adatfelvételét a több évtizedes tapasztalattal rendelkező ZRI - Závecz Research SzondaPhone TeleBus végzi.

Szolgáltatásaink - Závecz Research Piac- és Társadalomkutató IntézetMegismerhetővé tesszük

a fogyasztók, az állampolgárok, a háztartások, a szakmák képviselői, a választóközönség egészének és egyes részcsoportjainak véleményét. Munkánk során a kutatási módszerek sokféleségét használjuk, a témákhoz leginkább illeszkedő kvantitatív és kvalitatív módszerekkel tárjuk fel az emberek nézeteit.

Szolgáltatásaink - Závecz Research Piac- és Társadalomkutató IntézetA közvélemény-kutatások

során személyes, telefonos és online adatfelvételi eljárásokat alkalmazunk. A kérdőíves felmérések mellett fókuszcsoportokkal, interjúkkal tesszük teljesebbé ismereteinket.

Szolgáltatásaink - Závecz Research Piac- és Társadalomkutató IntézetTapasztalt kutatóink

elemzéseket készítenek, javaslatokat fogalmaznak meg és tanácsokat adnak.