A kormány válságkezelésének osztályzata: hármas alá

A kormány válságkezelésének osztályzata: hármas alá
ZRI-Závecz research - A kormány válságkezelésének osztályzata: hármas alá

A magyar lakosság

a kormány járványügyi tevékenységét egységben látja, az egészségi és a gazdasági válságkezelésre is 2,7-es átlagosztályzatot adott. Jelentős a politikai megosztottság az értékelésekben, a kormánypárt hívei jó, az ellenzéki szavazók elégséges minősítést adtak a koronavírus hatásainak kormányzati kezelésre – ezek a legfontosabb megállapításai annak a közvélemény-kutatásnak, amelyet a YouGov végzett december első felében, együttműködő partnere, a ZRI Závecz Research közreműködésével. A felmérés az ország felnőtt népességét reprezentáló mintán készült, 1000 fő megkérdezésével, online módszerrel.

Az emberek egyharmada

teljesen vagy részben egyetértett azzal a megfogalmazással, hogy a kormányfő felnőtt a feladathoz és jól kezelte a koronavírus okozta válságot, amikor az egészségünket kellett megvédeni. A relatív többség, 45 százalék nem értett egyet ezzel az állítással, míg 18 százalék köztes álláspontra helyezkedett. Ha a válaszokat egy ötfokú skálára vetítjük, akkor összességében a magyar lakosság közepesnél valamivel gyengébbre, 2,7-re értékeli az Orbán-kormány egészségügyi válságkezelését. Az értékeléseket alig befolyásolja az emberek társadalmi-demográfiai hovatartozása, csak az iskolázottság szerint differenciálódnak némileg a válaszok: az alapfokú végzettségűek 2,6-ra, az érettségizettek 2,9-re, a diplomások pedig 2,3-ra értékelik a kormányzat egészségügyi lépéseit. A politikai hovatartozás jelentős mértékben meghatározza a minősítéseket: a Fidesz táborában 3,8-re értékelték a kormányzat járványidőszakban végzett egészségügyi teljesítményét, az ellenzéki szavazók 1,9-es, a pártokhoz nem kötődő választópolgárok pedig 2,1-es átlagosztályzatot adtak.

A magyar lakosság

a gazdasági válságkezelést lényegében ugyanúgy minősítik, mint az egészségügyit: 34 százalék teljesen vagy nagyrészt azon az állásponton van, Orbán Viktor minden telhetőt megtesz annak érdelében, hogy megvédje a gazdaságot, a munkahelyeket és a jövedelmeket a mostani válság során, 18 százalék közepes mértékben ért egyet ezzel. A legtöbben, 44 százaléknyian kritikusak, a gazdasági lépéseket negatívan minősítik. Az értékelések átlaga ötfokú skálán ez esetben is 2,7 s a politikai elkötelezettség is hasonlóképpen differenciál. A kormánypártiak 3,9-re, az ellenzékiek 1,8-ra értékelik a kormány gazdaságot óvó lépéseit, míg a pártnélküliek 2,1-re.