Ismét csökkent a Jobbik tábora

ZRI-Závecz research - pártok támogatottsága a biztos pártválasztók körében 2018. októberben
ZRI-Závecz research - pártok támogatottsága a biztos pártválasztók körében 2018. október

ZRI-Závecz research - pártok támogatottsága a választókorú népesség körében 2018. október

A Fidesz negyed éve

közel ugyanakkora tábort mutat fel, a múlt hónapban a választókorú népesség 35, jelenleg 36 százaléka támogatja a kormánypártot. A Jobbik a parlamenti választásokat követő visszaesés után a nyár végén, ősz elején stabilizálódott, szeptemberről októberre azonban újabb szavazatveszteségek érték – 10-ről 8 százalékra szűkült a támogatók aránya.

Az MSZP tábora,

akárcsak a múlt hónapban, 7 százalékos. A Demokratikus Koalíció legutóbb 4 százalékos táborral rendelkezett, most 5 százalékon áll. Az LMP a parlamenti választásokat követően mindvégig 3 százalékos volt, most a választókorúak 2 százaléka támogatja. A Kétfarkú Kutyapárt és a Momentum is 2 százalékon állnak, táboruk nagysága nem változott. A Párbeszéd ismét 1 százalékos, ahogy a Mi Hazánk Mozgalom is. A pártnélküliek aránya sem módosult, 34 százalék.

A biztos pártválasztók körében a Fidesz-KDNP-nek 57 százalékos tábora van. Ebben az aktív és elkötelezett választói csoportban is szoros versenyben van a Jobbik és az MSZP: előbbi 12, utóbbi 11 százalékos. A sorban a Demokratikus Koalíció jön, 7 százalékkal, majd a Momentum, 4 százalékkal. Az LMP-nek a biztos szavazói körben 3 százaléka van, a Kétfarkú Kutyapártnak és a Párbeszédnek 2-2 százaléka. A Mi Hazánk Mozgalom ezúttal az eltökélt választópolgárok 1 százalékára számíthat – ezek a legérdekesebb eredményei a ZRI Závecz Research Intézet október közepén, az ország felnőtt lakossága körében végzett közvélemény-kutatásának.

A választások óta

a Jobbikban zajló eseményeknek, a korábbi pártelnök távozásának, a nyáron és közelmúltban történő kilépéseknek a következménye lehet, hogy jelentős mértékben csökkent a párt tábora. Májusban a teljes népesség 15 százaléka támogatta a Jobbikot, akkor kimagaslóan a legerősebb ellenzéki párt volt. Júliusra elveszítette szavazóinak egyharmadát, ezt a 10 százalékot szeptemberig tartani tudta. Az utóbbi egy hónapban ismét távoztak támogatók, jelenleg 8 százalékon áll a Jobbik. A pártot elhagyók eleinte a fiatalok és a diplomások közül kerültek ki, ezúttal a középkorúak és az érettségizettek körében figyelhető meg az átlagosnál nagyobb elfordulás. A mostani lemorzsolódás további jellegzetessége, hogy alapvetően a kis- és középvárosokban történt. A változások közepette a Jobbik aktuális beágyazottsága egyenletessé vált, szinte minden társadalmi csoportban átlag körüli a támogatottsága. Egyedül a szakmunkás képzettségűek körében – ahol egyébként mindig erős pozíciói voltak – láthatunk magasabb, 12 százalékos szavazói kört.

A Jobbik visszaesése

azt is eredményezte, hogy támogatottsága közel került az MSZP-éhez: 1 százalékponttal előzi meg. Ez a szoros eredmény magával hozta azt is, hogy néhány társadalmi csoportban a szocialisták megelőzik a Jobbikot. Különösen az idősek körében nagy az előnyük (12 illetve 6 százalék), de a fővárosban (11-7) és az alacsony iskolázottságúak (10-6) körében is valamivel több híve van az MSZP-nek A Jobbik egyértelműen megelőzi a Szocialista Pártot a 30 év alattiak körében (9 illetve 3 százalék), a szakmunkások között (12-5) valamint a férfiak körében (9-5).

A megkérdezettek száma: 1000 fő, akik együttesen az ország 18 éves és annál idôsebb lakosságát képviselik.

Alapsokaság: 18 éves és idôsebb, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár.

Az alapsokaság és a megkérdezettek összetétele megegyezik.

A közvélemény-kutatás során kapott adatok 1000 fõs mintánál legfeljebb plusz-mínusz 3,2 százalékkal térhetnek el attól, amit akkor kaptunk volna, ha minden választókorú személyt megkérdeztünk volna az országban.

Minden hónapban más-más 1000 főt kérdeznek meg, személyes megkereséssel, kiválasztásuk az ún. kétlépcsõs rétegzett mintavétellel, a teljes véletlent biztosító módszerrel történik, azaz minden felnőtt magyar állampolgárnak azonos esélye van a mintába kerülésre.

Az adatfelvétel ideje: 2017. október 12-21.